gostudio

Chính sách bảo mật thông tin thanh toán

Last updated: 18/08/2022

1. CAM KẾT BẢO MẬT

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác trung gian thanh toán (“Đối Tác Trung Gian Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Website GoStudio đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành. 

 

2. QUY ĐỊNH BẢO MẬT

2.1. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Trung Gian Thanh Toán gồm: 

 • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp. 
 • Tính năng mã hóa số thẻ quốc tế (Tokenization).
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

2.2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Website GoStudio áp dụng với Khách hàng: 

 • Website GoStudio cung cấp tiện ích lưu giữ token chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Trung Gian Thanh Toán cung cấp cho Website GoStudio.
 • Website GoStudio không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Trung Gian Thanh Toán đã được cấp phép. 
 • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Website GoStudio. Đối Tác Trung Gian Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật. 
 • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Website GoStudio chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng. 

Website GoStudio cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Website GoStudio.

 

3. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GO COIN (GOC) TRÊN GOSTUDIO

3.1. Khái niệm và quy định về tài khoản GOC

a. Giá trị và phạm vi hoạt động của GOC

 • GO COIN (Viết tắt là GOC) là phương thức thanh toán được GoStudio cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ GoStudio. Khi sử dụng GOC để mua dịch vụ từ GoStudio, 1 GOC có giá trị tương đương với 1 Việt Nam Đồng (1 GOC = 1 Việt Nam Đồng).

 • GOC chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi GoStudio, trên trang https://gostudio.co/ và ứng dụng GoStudio (Android, iOS). Người dùng không thể sử dụng GOC để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

 • Đối với các tài khoản đã đăng kí trên GoStudio, GOC không được dùng để chuyển giao, mua bán giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không thể quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

b. Các loại tài khoản GOC

 • Tài Khoản Chính (TKC): thể hiện số lượng GOC phát sinh trong quá trình nạp. Không có giới hạn về số lượng GOC trong tài khoản chính.

 • Khi sử dụng GOC để thanh toán cho các dịch vụ từ GoStudio, GOC sẽ bị trừ trong TKC

3.2. Sử dụng GOC

a. Mở tài khoản GOC

 • Tài khoản GOC được gắn liền với tài khoản của khách hàng trên GoStudio.

 • Mỗi tài khoản cá nhân trên GoStudio chỉ được sở hữu bởi một người dùng duy nhất với thông tin bắt buộc là số điện thoại di động cá nhân hoặc địa chỉ email. Người dùng được khuyến khích nên xác nhận số điện thoại trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của GoStudio.

 • Việc mở tài khoản và tài khoản GOC là hoàn toàn miễn phí đối với mọi người dùng.

b. Quy định sử dụng GOC

 • Các giao dịch phát sinh bằng VNĐ hoặc GOC đều được ghi nhận lại trong “Lịch Sử Giao Dịch”. Khách hàng có thể vào trang “Lịch sử giao dịch”, sau đó chọn phần “GOC” để kiểm tra chi tiết các giao dịch liên quan đến GOC (nạp GOC, thanh toán dịch vụ bằng GOC, v.v.).  

 • Các dịch vụ cung cấp bởi GoStudio, dù được trả bằng VNĐ hoặc GOC, đều được hệ thống xử lý như nhau, không có phân biệt đối xử khi trả bằng GOC hay Việt Nam Đồng.

c. Thời gian sử dụng và nguyên tắc thanh toán GOC trong các tài khoản

 • Thời hạn sử dụng của GOC trong TKC: không có thời hạn

 • Các giao dịch GOC bao gồm: (1) nạp GOC vào TKC; (2) sử dụng GOC chi trả cho các dịch vụ của GoStudio.

 • GOC được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ cung cấp bởi GoStudio.

d. Các gói nạp GOC:

 • Khách hàng chọn số tiền cần nạp vào ví GOC và thanh toán theo hướng dẫn trên website

 • Chi phí phát sinh từ giao dịch nạp GOC (nếu có) do khách hàng chi trả.

e. Các phương thức nạp GOC

Tất cả các GOC phát sinh từ giao dịch nạp GOC  sẽ được ghi nhận trong TKC. Khách hàng có thể nạp GOC thông qua các phương thức sau:

 • Thẻ ngân hàng nội địa (ATM)/Internet Banking: tiền sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản tương ứng của khách hàng. Tuỳ từng yêu cầu từ các ngân hàng khác nhau, hệ thống của bên thứ 3 sẽ yêu cầu khách hàng phải đăng nhập vào tài khoản Internet Banking hoặc không. Yêu cầu đối với khách hàng thanh toán bằng hình thức này là khách hàng phải đăng kí Internet Banking đối với ngân hàng tương ứng.

 • Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master/JCB): tiền sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ của khách hàng. Tùy vào loại thẻ, khách hàng sẽ thanh toán trước (debit) hoặc thanh toán sau (credit) cho ngân hàng tương ứng.

 • Thanh toán qua ví điện tử : tiền sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ ngân hàng của khách hàng mà có liên kết với ví điện tử hoặc vào số dư trong ví điện tử của khách hàng.

 • Tại các điểm giao dịch: khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của Payoo, VN Pay trên toàn quốc.

f. GOC được khuyến mãi

 • Thông qua các chương trình khuyến mãi từ GoStudio, khách hàng sẽ nhận được GOC khuyến mãi. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng GOC được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận GOC khuyến mãi cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi.

3.3. Vai trò của GoStudio đối với các bên

a.Vai trò của GoStudio

 • GoStudio là bên cung cấp dịch vụ livestream cho khách hàng, thông qua các nền tảng  trực tuyến của GoStudio (https://gostudio.co/; ứng dụng GoStudio trên Android, iOS).

 • GoStudio cung cấp Tài Khoản GOC để khách hàng có thể dễ dàng thanh toán cho các  dịch vụ hỗ trợ trên trang GoStudio.

 • Đối với các phương thức nạp GOC, GoStudio làm việc với các đối tác để đa dạng hoá các hình thức thanh toán cho khách hàng. GoStudio không trực tiếp cung cấp dịch vụ nạp GOC cho khách hàng.

b. Đối với khách hàng

 • Khách hàng là bên mua các dịch vụ từ GoStudio để tăng hiệu quả cho các hoạt động livestream trên trang mạng xã hội của khách hàng.

 • Khách hàng mua dịch vụ trực tiếp từ GoStudio, chi phí cho các dịch vụ này được thanh toán thông qua các bên thứ ba dưới sự đồng ý của GoStudio.

c. Đối với các bên cung cấp dịch vụ

 • Bên thứ ba là bên cung cấp các phương thức thanh toán cho GoStudio và người dùng để chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ của GoStudio.

 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ chỉ chịu trách nhiệm tại các bước thanh toán, không mang vai trò trong các dịch vụ cung cấp bởi GoStudio.

 • Bên cung cấp dịch vụ có thể làm việc với các đối tác (ví dụ như Ngân Hàng, Nhà Mạng, Điểm Thanh Toán) để việc thanh toán dễ dàng và tiện lợi hơn cho khách hàng.

3.4. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

a. Đối với khách hàng

Quyền của khách hàng

 • Khách hàng được quyền đăng ký và mở tài khoản cá nhân với GoStudio. Mỗi tài khoản cá nhân sẽ gắn liền với tài khoản GOC tương ứng.  Khách hàng có thể sử dụng GOC để chi trả cho các dịch vụ của GoStudio.

 • Khách hàng được quyền sử dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán để nạp GOC vào tài khoản.

 • Trong trường hợp khách hàng không muốn thanh toán bằng GOC, Khách hàng vẫn có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng Việt Nam Đồng (ATM, Internet banking, ...) để chi trả trực tiếp cho dịch vụ, tuân thủ quy định cụ thể của GoStudio đối với từng hình thức thanh toán.

 • Khách hàng có quyền liên hệ GoStudio để được tư vấn về các dịch vụ cũng như khiếu nại lên bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng nếu có sai sót xảy ra trong quá trình sử dụng GOC.

 • Khách hàng được bảo vệ thông tin cá nhân theo “Chính sách bảo mật thông tin” và những sửa đổi, bổ sung của quy chế tuỳ từng thời điểm.

 • Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng

 • Khách hàng có nghĩa vụ bảo vệ và chịu trách nhiêm đối với các thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán quốc tế và các thông tin tài khoản, thông tin tài chính gắn liền với GoStudio.

 • Khách hàng không được chia sẻ thông tin tài khoản với người khác, không cho người khác mượn tài khoản, dùng chung tài khoản.

 • Báo ngay cho GoStudio trong trường hợp một trong những thông tin tài khoản bị lộ hay khi có những thay đổi gì về thông tin cá nhân của khách hàng.

 • Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, quy định của nhà mạng, quy định của ngân hàng cùng với những quy định khác của GoStudio cũng như của các bên thứ ba có liên quan.

 • Phối hợp với GoStudio và các cơ quan chức năng trong trường hợp cần điều tra, hay có các tranh chấp xảy ra giữa các bên.

 • Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ giao dịch GOC phát sinh từ tài khoản của mình. GoStudio sẽ không bồi hoàn những giao dịch phát sinh do nhầm lẫn hoặc do lỗi từ khách hàng.

 • Sử dụng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) và tài khoản ngân hàng trực tuyến để nạp GOC nhưng phải được sự đồng ý của chủ thẻ và phải tuân theo những quy định riêng của từng Ngân hàng về điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa qua Cổng thanh toán và “Quy định về thanh toán của Ngân hàng”.

 • Hỗ trợ việc cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin, bằng chứng được yêu cầu từ nhân viên thuộc Bộ phận chăm sóc khách hàng của GoStudio trong các trường hợp Khách hàng thắc mắc, khiếu nại liên quan việc cung cấp tài khoản GOC của GoStudio.

 • Có trách nhiệm chủ động liên hệ với Ngân hàng của chủ thẻ hoặc Cổng thanh toán trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) và bị trừ tiền trong tài khoản Ngân hàng nhưng vì lý do phát sinh từ phía Ngân hàng hoặc người dùng nên hệ thống chưa thể cập nhật giao dịch phát sinh này. Khách hàng cũng được khuyến khích liên hệ trực tiếp với Ngân hàng trong trường hợp khách hàng không thể thực hiện thanh toán bằng ATM do những vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa khách hàng và Ngân hàng như: lỗi hệ thống của của Ngân hàng hay khách hàng (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.), khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa qua Cổng thanh toán, khách hàng không thực hiện theo “Quy định thanh toán của Ngân hàng”, khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý, thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch, khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu trong quá trình thanh toán.

b. Đối với GoStudio

Quyền của GoStudio

 • Trong các trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại, GoStudio có quyền tạm thời khoá tài khoản của khách hàng, để phục vụ cho mục đích kiểm tra và giải quyết khiếu nại. Mọi thiệt hại nếu có do việc tài khoản bị khoá trong trường hợp này sẽ không thuộc trách nhiệm của GoStudio.

 • GoStudio có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong trường hợp phát hiện khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo các quy định về Pháp Luật hiện hành của Việt Nam hoặc trái với các quy định được đặt ra bởi GoStudio, bao gồm cả những hành vi kinh doanh, chuyển giao GOC giữa các tài khoản dưới mọi hình thức (nhằm thu lợi hoặc không thu lợi).

 • GoStudio có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp và kiểm tra các thông tin liên quan đến tài khoản GOC và các giao dịch GOC trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ, hoặc xảy ra tranh chấp khiếu nại hay các vấn đề liên quan đến pháp luật.

 • GoStudio được quyền miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp do lỗi của khách hàng đã không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật thông tin cá nhân, để lộ tài khoản ra cho người khác.

 • GoStudio sẽ hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp có sai sót trong việc nạp hay chi trả GOC cho các dịch vụ, bao gồm những trường hợp như hệ thống không thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng mặc dù đã trừ GOC trong tài khoản, hệ thống mới chỉ thực hiện một phần dịch vụ mặc dù toàn bộ GOC đã bị trừ, số dư GOC sau khi nạp hay thanh toán dịch vụ không chính xác và những trường hợp khác. GoStudio sẽ cùng hợp tác với khách hàng để tìm hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể, tuy nhiên GoStudio không đảm bảo giải pháp hoàn trả GOC sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp.             

 • GoStudio bảo lưu quyền thay đổi mức phí cho các dịch vụ trả bằng GOC, thay đổi giá trị của các gói nạp GOC hoặc ngừng cung cấp tài khoản GOC mà không cần thông báo trước.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của GoStudio

 • Thực hiện cung cấp và cập nhật tài khoản GOC cho khách hàng ngay khi nhận được thông báo nạp GOC từ các bên cung cấp dịch vụ thanh toán.

 • Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.

 • GoStudio có nghĩa vụ bảo mật thông tin về tài khoản GOC, số dư và các hoạt động thanh toán được thực hiện bằng GOC.

 • GoStudio có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan điều tra thông tin về tài khoản và lịch sử giao dịch của khách hàng trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hay vi phạm pháp luật.

 • Trong trường hợp tài khoán bị đóng, toàn bộ số dư trong tài khoản sẽ bị khoá bởi GoStudio.

 • Trong trường hợp tài khoản bị tạm khoá, toàn bộ số dư sẽ bị đóng băng. Nếu tài khoản được mở lại, khách hàng có thể sử dụng lại số dư như bình thường. Trong trường hợp tài khoản bị đóng vĩnh viễn, toàn bộ GOC cũng sẽ bị khoá vĩnh viễn.

3.5. Giải quyết khiếu nại

a. Các trường hợp giải quyết khiếu nại

          GoStudio sẽ hỗ trợ trong phạm vi hợp lý để xử lý các khiếu nại hoặc các vấn đề gặp phải khi sử dụng tài khoản GOC, ví dụ các trường hợp thường gặp phải sau đây:

 • Khách hàng không thể đăng kí tài khoản GOC trên GoStudio.

 • Khách hàng không thể sử dụng GOC để chi trả cho các dịch vụ từ GoStudio (trừ những trường hợp mà GoStudio nhận thấy có dấu hiệu trái pháp luật hiện hành hoặc chính sách của GoStudio).

 • Khách hàng đã nạp GOC nhưng giá trị nạp không hiển thị trên hệ thống.

 • Khách hàng đã nạp GOC nhưng giá trị nạp hiển thị trên hệ thống không trùng khớp với số tiền khách hàng đã trả.

 • Khách hàng đã dùng GOC để trả cho các dịch vụ từ GoStudio, hệ thống đã trừ GOC nhưng vì một lý do nào đó dịch vụ chưa được thực hiện.

 • Khách hàng đã dùng GOC để trả cho các dịch vụ từ GoStudio, hệ thống đã trừ GOC nhưng vì một lý do nào đó chỉ một phần dịch vụ được thực hiện.

 • Các trường hợp sai lệch về giá trị chi trả cho các dịch vụ nâng cao do lỗi từ hệ thống của GoStudio.

 • Các trường hợp giao dịch không hợp lệ được thực hiện bằng tài khoản của khách hàng.

Lưu Ý:

 • Nếu có bất kì thắc mắc gì về đơn hàng, khách hàng được khuyến khích nên liên hệ với GoStudio trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc để kịp thời xử lý. GoStudio sẽ được miễn trách nhiệm nếu khách hàng thông báo sau 10 ngày làm việc.

 • Vì GoStudio không trực tiếp cung cấp các phương thức nạp GOC cho khách hàng, mà thông qua các nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy, GoStudio không thể giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến hệ thống của các bên thứ ba (ví dụ như ngân hàng hoặc nhà mạng). Trong trường hợp lỗi từ hệ thống của các bên thứ ba như ngân hàng hay các nhà mạng, GoStudio sẽ hỗ trợ trong khả năng cho phép. Tuy nhiên, GoStudio không đảm bảo việc hoàn tiền cho khách hàng. Khách hàng được khuyến khích nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà mạng để tìm hiểu nguyên nhân gặp sự cố.

 • Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, GoStudio sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:

 • Khách hàng chưa đăng ký sử dụng các dịch vụ được yêu cầu bởi ngân hàng phát hành thẻ để có thể sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) qua Cổng thanh toán.

 • Giao dịch của Khách hàng không đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến theo “Quy định thanh toán” của Ngân hàng phát hành thẻ.

 • Lỗi kết nối giữa Khách hàng và Ngân hàng phát hành thẻ hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.).

 • Khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý.

 • Thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch.

 • Khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu (Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP, chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, v.v.).

 • Đối với các giao dịch GOC được thực hiện bằng các phương thức nạp GOC mà GoStudio cung cấp tùy từng thời điểm, GoStudio không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bao gồm nhưng không giới hạn giải quyết khiếu nại, hoàn trả, hủy giao dịch, thực hiện lại hoặc điều chỉnh giao dịch đó, trong trường hợp có bất kỳ sự nhầm lẫn, sai sót, thiếu sót, thao tác sai hoặc lỗi khác xuất phát từ phía Khách hàng, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

 • Ngoài các trường hợp liên quan đến tài khoản GOC, khách hàng luôn luôn có thể liên hệ với GoStudio để được tư vấn đầy đủ hơn về các dịch vụ đang được cung cấp bởi GoStudio, các vấn đề gặp phải khi sử dụng GoStudio.

b. Quy trình xử lý khiếu nại

 • Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới GoStudio qua các kênh sau:

 • Hotline: 1900 277 255 – Thời gian hoạt động từ 6h30 - 22h00 từ Thứ 2 – Chủ nhật hàng tuần.

 • Email: [email protected]

 • Chat trực tiếp tại Fanpage:  https://www.facebook.com/gostudio.co

 • Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đội ngũ hỗ trợ của GoStudio sẽ xử lý trong vòng từ 1-3 ngày làm việc.

 • Để quá trình hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ cụ thể trường hợp của mình cùng với thông tin về tài khoản trên website GoStudio (số điện thoại, email đăng ký), mã đơn hàng trên hoá đơn gửi qua email, thời gian thực hiện giao dịch, bằng chứng về việc thực hiện giao dịch thành công, v.v. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của mục “Chính sách bảo mật thông tin” đã công bố trên website GoStudio.

 • GoStudio cam kết email [email protected] hoạt động 24/24 để hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho Khách hàng.

close

gostudio livestream