gostudio

Bảng giá

Miễn Phí

package gostudio livestream

0

VNĐ/tháng

package gostudio livestream

Có logo GoStudio

package gostudio livestream

Tối đa 45 phút / streeam

package gostudio livestream

Đăng 1 nơi cùng lúc

package gostudio livestream

Độ phân giải 480p

package gostudio livestream

Hội nghị trực tuyến: 2 người

GÓI BẠC

package gostudio livestream

199.000

VNĐ/tháng

package gostudio livestream

Tối đa2 giờ mỗi livestream

package gostudio livestream

Đăng 2 nơi cùng lúc

package gostudio livestream

Kết nối 3 tài khoản mạng xã hội

package gostudio livestream

Độ phân giải 720p

package gostudio livestream

Ghi lại tối đa 5 video

package gostudio livestream Mua nhiều

GÓI VÀNG

package gostudio livestream

299.000

VNĐ/tháng

package gostudio livestream

Tối đa 4 giờ mỗi livestream

package gostudio livestream

Đăng 4 nơi cùng lúc

package gostudio livestream

Kết nối 3 tài khoản mạng xã hội

package gostudio livestream

Độ phân giải 720p

package gostudio livestream

Ghi lại tối đa 5 video

GÓI KIM CƯƠNG

package gostudio livestream

899.000

VNĐ/tháng

package gostudio livestream

Tối đa 8 giờ mỗi livestream

package gostudio livestream

Đăng10 nơi cùng lúc

package gostudio livestream

Kết nối OBS, Vmix

package gostudio livestream

Độ phân giải 1080p

package gostudio livestream

Hội nghị trực tuyến: 4 người

Để chuyên nghiệp hóa livestream
của bạn ngay hôm nay!