Bảng giá

Miễn Phí

0

VNĐ/tháng

Có logo GoStudio

Tối đa 45 phút / ngày

Đăng 1 nơi cùng lúc

Độ phân giải 480p

Hội nghị trực tuyến: 2 người

GÓI BẠC

199.000

VNĐ/tháng

Tối đa2 giờ mỗi livestream

Đăng 2 nơi cùng lúc

Kết nối 3 tài khoản mạng xã hội

Độ phân giải 720p

Ghi lại tối đa 5 video

Mua nhiều

GÓI VÀNG

299.000

VNĐ/tháng

Tối đa 4 giờ mỗi livestream

Đăng 4 nơi cùng lúc

Kết nối 3 tài khoản mạng xã hội

Độ phân giải 720p

Ghi lại tối đa 5 video

GÓI KIM CƯƠNG

899.000

VNĐ/tháng

Tối đa 8 giờ mỗi livestream

Đăng10 nơi cùng lúc

Kết nối OBS, Vmix

Độ phân giải 1080p

Hội nghị trực tuyến: 4 người

Để chuyên nghiệp hóa livestream
của bạn ngay hôm nay!