gostudio

Quy trình cung ứng dịch vụ

Last updated: 21/01/2022

Việc cung ứng Dịch vụ trên Website GoStudio trải qua các bước như sau:

  • Bước 1: Khách hàng lựa chọn Gói Cước mong muốn và hoàn tất việc thanh toán cho GoStudio theo Hướng dẫn thanh toán được thể hiện tại Website GoStudio.
  • Bước 2: Ngay sau khi nhận được thông báo về việc nhận được khoản thanh toán của Khách hàng, Website GoStudio sẽ kích hoạt Gói Cước dành cho Khách hàng. Theo đó, Khách hàng được sử dụng các tính năng tương ứng với Gói Cước mà mình đã thanh toán.
    Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc cung ứng dịch vụ, GoStudio sẽ thông tin kịp thời cho Khách hàng và tạo cơ hội để Khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.
  • Bước 3: Các bên thực hiện hợp đồng. Trường hợp có khiếu nại, vấn đề cần thông tin/xử lý, Khách hàng gọi điện/chat fanpage/gửi email về cho GoStudio theo hotline/fanpage/email của GoStudio thể hiện tại trang chủ Website GoStudio, GoStudio sẽ xử lý khiếu nại/vấn đề đó theo chính sách, quy định của Website GoStudio.
close

gostudio livestream